PrevádzkareňPVS Computer, s.r.o.
Vajanského 30
08001 Prešov


: 051-7599220
: pvs@pvs.sk

SídloPVS Computer, s.r.o.
Vajanského 5673/30
080 01 Prešov

: 36475874
: 2020009013
: SK2020009013
Obch. reg. : Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 13103/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96