Predajca

Názov:PVS Computer, s.r.o.
IČO:36475874
DIČ:2020009013
IČ DPH:SK2020009013
Mesto:Prešov
PSČ:08001
Adresa:Vajanského 30
Telefón:051-7599220
E-mail:pvs@pvs.sk
Kontakt:Vlastimil Vyslocký
Obch. reg. : Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 13103/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96